Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [2 / 31] >

AKTUALNOŚCI

Wykaz środków trwałych i WNP prowadzony przez przedsiębiorcę okrętowego

Minister Rozwoju i Finansów określił rozporządzeniem sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku. Przedsiębiorca okrętowy jest obowiązany prowadzić taki odrębny wykaz. W przypadku gdy tę działalność prowadzi spółka cywilna, spółka jawna lub spółka komandytowa – wykaz obowiązana jest prowadzić ta spółka. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego – Dz.U....