Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [3 / 31] >

AKTUALNOŚCI

Informacja IFT-3/IFT-3R – nowa wersja

Od 31 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wersje wzorów: ● informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy – IFT-3/IFT-3R(8) ● informacji o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu