Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [4 / 31] >

AKTUALNOŚCI

Pełnomocnictwo ogólne PPO-1 oraz zawiadomienie OPO-1 – w nowej wersji

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wzory: ● pełnomocnictwa ogólnego PPO-1(2) ● zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1(1) Formularze te zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą zawierającą przepisy wprowadzające ustawę o KAS, które wchodzą w życie 1 marca 2017 r. Zmiany wprowadzone przez wymienione ustawy polegają m.in. na powołaniu Służby Celno-Skarbowej, która przejmie zadania Służby Celnej i organów kontroli skarbowej. Dlatego w PPO-1 w treści oświadczenia wykreślono odniesienia do organów...