Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [5 / 31] >

AKTUALNOŚCI

Wyłączenie obowiązku prowadzenia metryki sprawy

Od 1 marca 2017 r. z katalogu spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy, zostały wykreślone dwa punkty (12 i 13) dotyczące kontroli wykonywanej przez organy kontroli skarbowej i Służby Celnej. Zmiana ma charakter porządkowy i wynika z nowej organizacji administracji skarbowej, w której zadania Służby