Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [6 / 31] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Informacja CIT-VC – kto i kiedy powinien ją składać

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało wzór informacji CIT-VC. Informację tę będą składać spółki kapitałowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, pragnące skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) przewidzianego w art. 14 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. poz. 1767).