Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [9 / 31] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Obowiązki pracodawców w zakresie potwierdzania przychodu pracownika emeryta

Płatnicy składek zatrudniający emerytów lub rencistów (którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego) mają obowiązek sporządzenia dla tych osób informacji o wysokości przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Przy czym nie ma znaczenia, czy zaświadczenie potwierdzające ubiegłoroczny przychód przekaże do ZUS pracodawca czy pracownik. Termin na sporządzenie tego dokumentu za 2016 r. upływa 28 lutego 2017 r. Pracodawca zatrudniający emeryta lub rencistę ma wobec ZUS określone obowiązki związane z uzyskiwaniem przez tę osobę przychodu z tytułu stosunku pracy, tj. m.in.:...