Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [11 / 31] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

W jakich okolicznościach podatnik może zaliczyć do kosztów wydatki na kurs językowy?

Podatnik prowadzi biuro tłumaczeń. Zamierza skorzystać ze specjalistycznego kursu języka angielskiego, który podniesie jego umiejętności w zakresie języka technicznego. Czy wydatek poniesiony na taki kurs będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Tak! Organy podatkowe uznają, że wydatki na kursy języka obcego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli takie kursy są związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez podatnika oraz ze zdobywaniem przez niego wiedzy i umiejętności niezbędnych w prowadzonej działalności gospodarczej. W przedstawionym przypadku istnieje ewidentny związek między...