Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [12 / 31] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Czy można odliczyć VAT z faktury, która nie zawiera numeru rejestracyjnego samochodu?

Podatniczka otrzymała fakturę za nabycie paliwa do samochodu wykorzystywanego w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Czy podatniczka może odliczyć VAT z takiej faktury, jeżeli nie ma na niej numeru rejestracyjnego samochodu? Tak! Przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie nakładają na podatników obowiązku podawania na fakturze numeru rejestracyjnego samochodu, do którego nabywane jest paliwo. Oznacza to, że brak takiego numeru na fakturze otrzymanej za paliwo nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia z niej VAT. Dla celów...