Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [13 / 31] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Czy spółka kapitałowa osiąga przychód z tytułu nieodpłatnego pełnienia przez jej udziałowca funkcji członka rady nadzorczej?

W spółce kapitałowej jeden z jej udziałowców będzie nieodpłatnie pełnił funkcję członka rady nadzorczej. Czy z tego tytułu w spółce powstanie przychód? Nie! W takim przypadku przyjmuje się założenie, że udziałowiec otrzymuje pośrednio wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w postaci dywidendy. W związku z tym w takiej sytuacji mamy do czynienia ze swego rodzaju ekwiwalentną wymianą między spółką a jej udziałowcem. Jeśli zaś istnieje ekwiwalentność, to nie ma mowy o nieodpłatnym świadczeniu usług na rzecz spółki. Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy...