Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [22 / 31] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Czy otrzymaną dywidendę stanowiącą przychód zwolniony trzeba wykazać w zeznaniu CIT-8

PROBLEM Spółka akcyjna otrzymała dywidendę od polskiej spółki zależnej. Czy w sytuacji gdy są spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 updop, spółka akcyjna powinna wykazać ją w zeznaniu CIT-8? RADA Nie, dywidendy nie należy wkazywać w zeznaniu CIT-8, gdy są spełnione warunki zwolnienia wskazane w art. 22 ust.