Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [24 / 31] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Przekształcenie spółki nie oznacza utraty zwolnienia z podatku od dywidendy – wyrok NSA

Podatnik nie traci prawa do zwolnienia z podatku dywidendy także w przypadku, gdy przeniesie posiadane akcje na inną spółkę w ramach przeprowadzonego podziału spółki przez wydzielenie. Jest tak również, jeśli przeniesienie tych akcji do innej spółki nastąpi przed upływem dwóch lat od nabycia akcji – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3609/14). Stan faktyczny Spółka kapitałowa nabyła pakiet akcji. Z posiadanego pakietu akcji otrzymała dywidendę. Dywidenda ta nie została objęta podatkiem dochodowym od...