Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [27 / 31] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Czy można stosować 50% koszty do wynagrodzenia za projekty wykonywane na rzecz pracodawcy – interpretacja MF

Pracownik, który w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy wykonuje pracę twórczą, w efekcie której powstają dzieła stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem stosowania podwyższonych kosztów jest prowadzenie przez pracodawcę ewidencji czasu pracy, z której wynika, ile godzin pracy w ciągu każdego miesiąca pracownik poświęca na działalność twórczą. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji, której fragment przedstawiamy.