Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [28 / 31] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Kiedy sprzedaż samochodu wycofanego z działalności to przychód z działalności gospodarczej – interpretacja MF

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności to przychód z działalności gospodarczej, jeżeli ma ona miejsce przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został z działalności wycofany. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji, której fragment przedstawiamy. Stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy [updof – przyp. redakcji] przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt...