Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [31 / 31] >

KADRY I PŁACE

Jak ustalić i nałożyć na pracownika karę pieniężną

Pracodawca może dyscyplinować pracowników, stosując wobec nich kary porządkowe – upomnienie, naganę lub karę pieniężną. Karę pieniężną może nałożyć m.in. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp czy opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. Wpływy z kar pieniężnych zatrudniający przeznacza na poprawę warunków bhp w zakładzie. Kontrolę w zakresie prawidłowości wydatkowania tych środków sprawują związki zawodowe i Państwowa Inspekcja Pracy.