Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [1 / 37] >

AKTUALNOŚCI

Umorzone należności związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego – zwolnione z PIT

Osoby, którym zostały umorzone należności związane z użytkowaniem mieszkania, nie zapłacą z tego tytułu podatku dochodowego. Chodzi o należności umorzone w latach 2016–2017 przez jednostki samorządu terytorialnego i dotyczące: 1) zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, 2) zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, 3) odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, 4) odsetek od ww. należności oraz 5) nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji ww. należności, w...