Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [3 / 37] >

AKTUALNOŚCI

VAT – zmiany w rozporządzeniach wykonawczych

Od 1 marca 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w kilku rozporządzeniach wykonawczych VAT. Wynikają one ze zmian w strukturze organizacyjnej organów podatkowych wprowadzonych ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej i polegają na: ● wykreśleniu w treści rozporządzeń odwołań do urzędów celnych, ● dostosowaniu do zmian organizacyjnych: – treści dokumentu będącego podstawą zwrotu VAT podróżnym wywożącym zakupione towary poza UE oraz – wzoru stempla potwierdzającego wywóz tych towarów; do końca 2017 r. może być jednak nadal stosowany dokument będący podstawą do dokonania...