Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [5 / 37] >

AKTUALNOŚCI

Interpretacje podatkowe – zmiany w przepisach wykonawczych

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji ogólnej (ORD-OG – wersja 3), indywidualnej (ORD-IN – wersja 8) oraz wniosku wspólnego o wydanie interpretacji (ORD-WS – wersja 2). Zmiany wynikają z reorganizacji organów podatkowych wprowadzonej ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami – Dz.U. z...