Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [8 / 37] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w zgłoszeniach ZUS

Od 1 marca 2017 r. w katalogu kodów przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego został dodany kod „800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)”. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają być zgłaszani do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia 11 34, który był...