Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [13 / 37] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Czy od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej dla przedsiębiorców

W nowym okresie składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2017 r. stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych nadal wynosi 1,80%. Pozostałe stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD także nie ulegną zmianie. Dotychczasowa wysokość stóp obowiązuje zatem do 31 marca 2018 r. Od 1 kwietnia br. do 31 marca 2018 r. będzie trwał nowy okres składkowy, w którym wartość stóp procentowych dla poszczególnych grup działalności ustalanych według...