Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [14 / 37] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Nowe zasady stosowania przez ZUS sankcji za zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące możliwości wymierzania przez ZUS płatnikom składek sankcji za zaniżenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zgodnie z nowymi przepisami ZUS będzie mógł podwyższyć płatnikowi składek wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy, jeśli płatnik zaniży jej wysokość. Może to nastąpić wyłącznie w takim przypadku, gdy płatnik na wezwanie ZUS nie złoży korekty deklaracji rozliczeniowych albo informacji ZUS IWA. Począwszy od 1 kwietnia 2017 r., w przypadku...