Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [21 / 37] >

VAT – FAKTURY

Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę na żądanie klienta

PROBLEM W jakim terminie należy wystawić fakturę klientowi, na rzecz którego sprzedaż została udokumentowana paragonem? Klient w lipcu 2016 r. dokonał u nas zakupów, na które został wystawiony paragon. W lutym 2017 r. przyszedł z paragonem z żądaniem wystawienia faktury. Czy musimy mu ją wystawić? RADA Nie mają Państwo obowiązku wystawienia faktury. Mogą ją Państwo wystawić dobrowolnie. UZASADNIENIE Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku...