Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [22 / 37] >

RACHUNKOWOŚĆ

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prerabat jako formę „premii z góry”

W praktyce gospodarczej utarł się zwyczaj udzielania premii kontrahentom nabywającym określoną ilość produktów u danego dostawcy. Jednak w celu zintensyfikowania swojej sprzedaży oraz rozszerzenia rynku zbytu swoich produktów, dostawcy wprowadzają nowe sposoby premiowania kontrahentów nabywających jej produkty (wśród nich udzielanie tzw. prerabatu określanego także jako „premią z góry”). Zasady działania tzw. prerabatów Z umów handlowych zawieranych pomiędzy dostawcami i kontrahentami często wynika możliwość otrzymywania przez kontrahenta premii pieniężnej, która nie jest uzależniona od czynienia przez kontrahenta jakichkolwiek innych działań oprócz...