Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [23 / 37] >

RACHUNKOWOŚĆ

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową

PROBLEM Jak rozliczać w księgach rachunkowych tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym? Czy należy ją zawsze rozliczać w czasie? Jeżeli wstępna opłata leasingowa jest rozpisywana w kosztach w czasie, czy wyklucza to możliwość uznania jej jednorazowo za koszt uzyskania przychodów? RADA Wstępną opłatę leasingową – co do zasady – należy rozłożyć w księgach rachunkowych na cały okres trwania umowy leasingu za pośrednictwem konta 650 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne”. Jednostka może jednak skorzystać z uproszczenia, jakie daje tzw. zasada...