Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [26 / 37] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Czy w związku z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej powstaje przychód

PROBLEM ABC sp. z o.o. w marcu 2017 r. dokonała wypłaty dywidendy. Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki wypłata dywidendy za 2015 r. została zrealizowana w formie rzeczowej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie prawa własności do lokalu użytkowego na rzecz udziałowców spółki. Czy spółka, wypłacając dywidendę w formie rzeczowej, uzyskała przychód? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. RADA Wypłata dywidendy rzeczowej powoduje powstanie po stronie wypłacającej ją spółki przychodu podatkowego. Szczegóły – w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Dywidenda jest przychodem udziałowca z...