Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [28 / 37] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Kiedy ujmować w kosztach wypłaconą pracownikom premię roczną – interpretacja MF

Wydatki na wypłatę rocznej premii mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w okresie, za który jest ona należna (czyli na zasadzie memoriałowej), choć jej wypłata będzie miała miejsce w roku następnym. Warunkiem jest, by premia została wypłacona lub postawiona do dyspozycji w terminie wynikającym z uregulowań obowiązujących u danego pracodawcy. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji, której fragment przedstawiamy.