Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [29 / 37] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Czy powstaje przychód z tytułu wynajęcia części nieruchomości małżonce prowadzącej odrębną działalność gospodarczą

PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wraz z żoną kupiłem w grudniu 2016 r. budynek biurowo-usługowy. Zakup nastąpił w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej ze środków pochodzących z naszego majątku wspólnego. Stroną kupującą byłem ja oraz żona. Zakupiona nieruchomość została wprowadzona w całości z dniem 1 stycznia 2017 r. do ewidencji środków trwałych w związku z rozszerzeniem przeze mnie działalności gospodarczej o świadczenie usług wynajmu tego budynku. Czy odpłatne wynajęcie części powierzchni biurowej znajdującej się w tym budynku mojej żonie na potrzeby...