Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [30 / 37] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Czy umorzenie długu powoduje u poręczyciela powstanie przychodu

PROBLEM W 2006 r. sp. z o.o. zawarła z bankiem umowę kredytową. Zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel in blanco spółki oraz jej wspólników (osób fizycznych), poręczony przez klienta mojego biura rachunkowego. Spółka stała się niewypłacalna. Zaprzestała spłacania rat kredytu. W związku z tym bank zwrócił się o