Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [32 / 37] >

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Czy wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego powoduje konieczność dokonania korekty kosztów – interpretacja MF

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego z powodu wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu, nie powstaje obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o opłaty poniesione do dnia rozwiązania tej umowy. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji, której fragment przedstawiamy. (...) w sytuacji gdy w czasie krótszym od okresu podstawowego nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego, która w momencie zawarcia spełnia (...) warunki do uznania jej za umowę leasingu określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od...