Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [33 / 37] >

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jak ewidencjonować w pkpir zakup za gotówkę usług rozliczanych w okresach tygodniowych

PROBLEM Jesteśmy firmą transportową. Korzystamy z usług podwykonawcy. Kupowane usługi transportowe rozliczamy raz na tydzień na podstawie umowy ramowej podpisanej na czas nieokreślony. Suma tygodniowych transakcji wynosi od 8000 do 10 000 zł netto, w zależności od liczby i rodzaju zleceń. Suma wszystkich transakcji w miesiącu wynosi od 30 000 do 40 000 zł netto. Faktury wystawiane są przez podwykonawcę na koniec każdego tygodnia, co wyraźnie przewiduje zawarta z nim umowa. Czy w takim przypadku możemy zaliczyć do kosztów uzyskania...