Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [35 / 37] >

KADRY I PŁACE

Jak obliczyć odprawę pośmiertną, jeżeli pracownik nie zdążył pobrać wynagrodzenia w nowej wysokości

PROBLEM W marcu 2017 r. zmarł jeden z naszych wieloletnich pracowników. Do 28 lutego 2017 r. był on wynagradzany stawką zasadniczą w wysokości 3600 zł, a od 1 marca w związku z podwyżkami w naszej firmie jego wynagrodzenie wzrosło do 3780 zł. Pracownik nie zdążył jednak pobrać wynagrodzenia należnego w wyższej stawce. Ponadto w okresie uwzględnianym w podstawie wymiaru odprawy pracownik uzyskał wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe dobowe oraz dodatki za pracę w porze nocnej, których podstawą była stawka...