Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [1 / 14] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ordynacja podatkowa - Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2017/2018

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2169)* * Tabela uwzględnia zmiany wprowadzone w Ordynacji podatkowej: - ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169) - obowiązujące od 25 grudnia 2017 r. - ustawą z 7 lipca 2017