Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [2 / 14] >

Przewodnik po zmianach przepisów

NIP - Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2017/2018

Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 869)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wprowadzone: - ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu