Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [5 / 14] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Podatek dochodowy od osób prawnych - Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2017/2018

USTAWA z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2369)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone: - ustawą z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) - obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. - ustawą