Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [12 / 14] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Krajowa Administracja Skarbowa - Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2017/2018

USTAWA z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2409) - ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu