Monitor Księgowego nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [13 / 14] >

Przewodnik po zmianach przepisów

Ustawa o rachunkowości - Przewodnik po zmianach w podatkach i rachunkowości 2017/2018

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone: - ustawą z 9 listopada 2017 r o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201) - ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy