Monitor Księgowego nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Ściąga dla księgowych

Jednorazowa amortyzacja - nowe limity

1. Jednorazowa amortyzacja niskocennych środków trwałych Przedmiot amortyzacji Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł Uwaga! Do końca 2017 r. limit wartości niskocennych środków trwałych wynosił 3500 zł Podmiot uprawniony do dokonania