Monitor Księgowego nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga dla księgowych – dodatek internetowy

Blokada rachunków bankowych - instrukcja dla właściciela rachunku

Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r. 1. Na czym polega blokada rachunku bankowego Blokada rachunku to czasowe uniemożliwienie: ● dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ● korzystania z ww. środków.