Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga Księgowego

Blokada rachunków bankowych - instrukcja dla właściciela rachunku

1. Na czym polega blokada rachunku bankowego Blokada rachunku to czasowe uniemożliwienie: ● dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ● korzystania z ww. środków. Podstawa prawna: art. 119zg pkt 2 ustawy