Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Ściąga Księgowego

Samochody - zasady odliczania i korekta VAT naliczonego

1. Jakie rodzaje wydatków są uznawane za związane z samochodami Lp. Wydatki związane z samochodami to wydatki dotyczące: 1. nabycia, importu lub wytworzenia samochodów oraz nabycia lub importu ich części składowych 2. używania samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym