Monitor Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-05-05

dodaj do notatnika < [27 / 34] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak amortyzować dotychczasowy środek trwały wykorzystywany w nowej działalności gospodarczej

Problem Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych mam wpisany lokal użytkowy. Wartość początkowa tego lokalu wynosi 600 000 zł. Lokal jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem 2,5% rocznej stawki amortyzacyjnej. W maju 2017 r. zamierzam zlikwidować tę działalność i