Monitor Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-05-04

dodaj do notatnika < [21 / 28] >

O tym musisz wiedzieć!

Jak rozliczyć w ZUS przychody uzyskane przez pracownika lub zleceniobiorcę uprawnionego do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego

Do 31 maja 2017 r. pracodawcy i zleceniodawcy mają obowiązek wystawienia i przesłania do ZUS zaświadczeń o wysokości przychodu swoim pracownikom i zleceniobiorcom, którzy pobierają świadczenie/zasiłek przedemerytalny. W zaświadczeniu tym należy wykazać przychody uzyskane od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. Płatnicy składek zatrudniający osoby z ustalonym prawem do świadczenia (bądź zasiłku) przedemerytalnego muszą pamiętać o tym, że oprócz powiadomienia ZUS o zatrudnieniu takiej osoby po każdym zakończonym roku rozliczeniowym przypadającym od 1 marca roku poprzedniego do...