Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [28 / 44] >

Rachunkowość

Jak ująć w księgach przyjęty weksel obcy za sprzedane towary

Problem Nasza spółka zgodziła się przyjąć weksel obcy w celu pokrycia przez kontrahenta jego zobowiązania za sprzedane mu towary. Termin wykupu weksla to lipiec 2017 r. Obecnie w celu poprawy płynności finansowej rozważamy oddanie tego weksla do dyskonta w banku (tj. bank wykupi weksel przed terminem płatności). Jak