Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [30 / 44] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dokumentowanie straty powstałej w związku z kradzieżą – interpretacja MF

Podatnik, który poniósł straty w wyniku kradzieży, nie może zaliczyć ich do kosztów podatkowych na etapie prowadzonego przez organy ścigania postępowania przygotowawczego. Dopiero po uzyskaniu rozstrzygnięcia organów ścigania podatnik będzie mógł w sposób pewny wskazać, że strata ma charakter nieodwracalny i dysponować dokumentem spełniającym warunki właściwego dokumentowania kosztu podatkowego. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF W ocenie Organu nawet przekonanie podatnika o braku możliwości odzyskania skradzionych środków jest niewystarczające dla uznania, iż strata...