Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [32 / 44] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy do wynagrodzeń wypłaconych w gotówce należy stosować limit płatności gotówkowych

PROBLEM Spółka wypłaca pracownikom wynagrodzenia. Niedawno jeden z nich poprosił o wypłatę w gotówce. Wynagrodzenie to przekracza 15 000 zł. Czy w tym przypadku będziemy mogli kwotę tę zaliczyć do kosztów podatkowych? RADA Tak, spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacane pracownikom w gotówce także wtedy, gdy ich wysokość przekroczy 15 000 zł. Szczegóły - w uzasadnieniu. UZASADNIENIE Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków w części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości...