Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [11 / 44] >

O tym musisz wiedzieć!

Czy przedsiębiorcy muszą zmieniać biegłych rewidentów – po zmianach

Po kilkuletnim okresie prac Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (dalej: ustawa o biegłych). Najistotniejszymi zmianami z punktu widzenia przedsiębiorców jest wprowadzenie okresu rotacji firm badających sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego (JZP) oraz ustalenie ograniczeń w świadczeniu usług przez biegłych dla tych jednostek.