Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [29 / 44] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z przeprowadzeniem remontu kapitalnego środka trwałego

PROBLEM ABC sp. z o.o. przeprowadziła remont kapitalny środka trwałego (urządzenie techniczne). Celem tego remontu jest przywrócenie stanu technicznego urządzenia i odzyskanie utraconej mocy elektrycznej. W wyniku przeprowadzonego remontu nie nastąpi zmiana przeznaczenia tego środka trwałego, nie zmieni się jego wartość użytkowa w stosunku do wykazanej w dniu jego przyjęcia do użytkowania. Skutkiem remontu nie jest również ulepszenie środka trwałego. Na koszty tego remontu kapitalnego złożą się koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną, dokonującą prac remontowych oraz materiały własne spółki....