Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [29 / 44] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z przeprowadzeniem remontu kapitalnego środka trwałego

PROBLEM ABC sp. z o.o. przeprowadziła remont kapitalny środka trwałego (urządzenie techniczne). Celem tego remontu jest przywrócenie stanu technicznego urządzenia i odzyskanie utraconej mocy elektrycznej. W wyniku przeprowadzonego remontu nie nastąpi zmiana przeznaczenia tego środka trwałego, nie zmieni się jego wartość