Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [34 / 44] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak rozliczyć przekazanie pracownikom upominków z okazji jubileuszu pracy

Problem W naszej spółce od niedawna funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty pomiędzy spółką a związkami zawodowymi. Zgodnie z zapisami tego układu pracownikowi, który legitymuje się stażem pracy w spółce 25 lat i więcej, będzie przysługiwał upominek, którego wartość nie może przekroczyć ¼ minimalnego wynagrodzenia. Pracownik będzie go otrzymywał po upływie 25 lat stażu, a następnie po upływie każdych 5 lat. Czy spółka powinna od przekazywanych upominków potrącać zaliczkę na PIT? Rada Upominki z okazji jubileuszu pracy stanowią dla pracownika...