Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [34 / 44] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Jak rozliczyć przekazanie pracownikom upominków z okazji jubileuszu pracy

Problem W naszej spółce od niedawna funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty pomiędzy spółką a związkami zawodowymi. Zgodnie z zapisami tego układu pracownikowi, który legitymuje się stażem pracy w spółce 25 lat i więcej, będzie przysługiwał upominek, którego wartość nie może przekroczyć ¼