Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [22 / 44] >

VAT

Kompensata, cesja i barter wykluczają prawo do wcześniejszego zwrotu VAT – zmiana stanowiska NSA

Kompensata, cesja lub barter niewątpliwie są formą zapłaty. Problem w tym, że z przepisów warunkujących przyspieszony zwrot VAT (w terminie 25 dni) wynika, że aby uzyskać przyspieszony zwrot VAT, należy dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku, co jest wykluczone przy wspomnianych formach zapłaty. Podatnicy, którzy dokonują zapłaty w innej formie niż przelewem, nie mogą więc – co do zasady – korzystać z możliwości uzyskania wcześniejszego zwrotu VAT. Takie stanowisko zajmują organy podatkowe. Potwierdza je też najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.