Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [24 / 44] >

VAT

Czy wydruk z systemu VIES jest warunkiem zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

PROBLEM Czy aby zastosować stawkę 0% w WDT konieczne jest posiadanie wydruku z systemu VIES na dzień wystawienia faktury? RADA Posiadanie wydruku z systemu VIES nie jest konieczne do zastosowania stawki 0%. UZASADNIENIE Pierwszy z warunków uprawniających podatnika do zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, określony w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczy dokonania dostawy na rzecz podatnika posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy,...