Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [25 / 44] >

VAT - FAKTURY

Czy partnerzy konsorcjum wystawiają faktury z „odwrotnym obciążeniem”

Partner konsorcjum powinien wystawić na rzecz Lidera konsorcjum fakturę z oznaczeniem „odwrotne obciążenie”, w przypadku gdy w ramach konsorcjum świadczy usługi budowlane wskazane w załączniku nr 14 do ustawy o VAT poz. 2–48. Jest tak, jeżeli uprawnionym do wystawienia faktury na rzecz zamawiającego jest Lider konsorcjum. Zdaniem fiskusa nie można uznać, że zarówno Lider, jak i Partner Konsorcjum równocześnie będą głównymi wykonawcami względem Zamawiającego (Inwestora). Poniżej fragment interpretacji w tej sprawie.